Συμβουλή Νο 2

Νο 2: Ιδανικές Θερμοκρασίες σερβιρίσματος οίνων.

Για αφρώδη & γλυκά κρασιά: Από 6°C 8°C

Για τα Λευκά και ροζέ: Από 10°C έως 12°C
Για νεαρά ερυθρά: Από 12°C έως 14°C
Για παλαιωμένα ερυθρά και vintage port: Από 16°C έως 18°C