ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ

Αντλία Με 2 Πώματα

Κωδικός: 991501
Προμηθευτής: Vacu Vin

Με την αντλία αφαιρεσης αέρα μπορούμε τοποθετώντας το πώμα πάνω στην φιάλη να αφαιρέσουμε μεγάλο μέρος αέρα και να παρατείνουμε την διάρκεια ζωής του κρασιού.

Η συσκευασία περιέχει μία αντλία και δύο ανταλλακτικά πώματα.

Τιμή Χονδρικής