ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ

Αντλία με δυο πώματα

Κωδικός: 991501
Προμηθευτής: Vacu Vin
Τιμή Λιανικής: 13,47 €

Με την αντλία αφαιρεσης αέρα μπορούμε τοποθετώντας το πώμα πάνω στην φιάλη να αφαιρέσουμε μεγάλο μέρος αέρα και να παρατείνουμε την διάρκεια ζωής του κρασιού.

Η συσκευασία περιέχει μία αντλία και δύο ανταλλακτικά πώματα.

Τιμή Χονδρικής