ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ

Κατάλληλο για :
Τιμή

Ποτήρι Λευκού / Ερυθρού με διαγράμμιση 75ml & 150ml

Κωδικός: 01WINE01/4

Διαγράμμιση 75ml & 150ml

Ποτήρι Λευκού / Ερυθρού με διαγράμμιση 75ml & 150ml

Κωδικός: 01WINE02/4

Διαγράμμιση 75ml & 150ml